Kunstnieren

Ecoperformance

Kunstnier LEOCEED™

  • Een polysulfon membraan
  • Doeltreffend bij conventionele hemodialyse en hemodiafiltratie
  • Een efficiënte en ecologische dialyse

Hemo-actief membraan

Kunstnier VIE ™ A

Vitamine E coated membraan met verschillende voordelen:

*Brongegevens uit de literatuur

  • Biocompatibiliteit
  • Anti-inflammatoire* werking
  • Anti-anemisch* effect

Voor convectietechnieken

Kunstnier BIOREMA® H

  • Een polyethersulfon membraan
  • Een stoomsterilisatie voor meer onschadelijkheid
  • Een compleet assortiment met een exclusief oppervlak van 2,6 m²